privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada, millal ostjate isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse.

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib ettevõtte klientide (sh veebilehe külastajate) isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise peamisi põhimõtteid ja korda.

Ettevõtte veebilehte kasutades, samuti ettevõtte poolt pakutavaid teenuseid tellides/kasutades ning ettevõttele oma isikuandmeid edastades nõustute käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatuga.

Isikuandmed esitab ostja ise. Ostja pöördub ettevõtte poole, kasutab ettevõtte pakutavaid teenuseid, ostab kaupu, jätab kommentaare, esitab küsimusi, pöördub ettevõtte poole teabe saamiseks jne.

Isikuandmed saadakse, kui ostja külastab ettevõtte veebisaiti. Ostja täidab mis tahes põhjusel selles olevad ankeedid või jätab oma kontaktandmed vms.

Isikuandmete töötlemine

Kogume teie isikuandmeid ainult kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja legitiimsetel eesmärkidel ega jätka nende töötlemist viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Ostja saab ettevõttes ostutoiminguid sooritada pärast registreerimist ettevõtte kodulehel, samuti registreerimata. Ostja, kes ei ole registreerunud, on kohustatud esitama järgmised isikuandmed - nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress. postiaadress, kohaletoimetamise aadress. Ostja vastutab oma isikuandmete esitamise eest.

Isikud, kes soovivad registreeruda ettevõtte veebilehel, peavad esitama oma e-posti aadressi ja väljamõeldud Parooli. Registreerimisel luuakse konto. Kontole sisestab Ostja enda andmed - ees, perekonnanime, sugu, sünnikuupäeva, telefoninumbri, e-posti aadressi, seega vastutab nende andmete õigsuse eest ainult tema. Ostjale antakse kasutajatunnus. Ostja saab igal ajal:

Parandage ja/või sisestage Kontol Isikuandmed. Ostja vastutab parandatud ja/või täiendatud andmete õigsuse eest;

Vabandame, kuid kui te neid isikuandmeid ei esita, ei saa me teile kaupa müüa, sest nende andmete töötlemine on meile vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti oleme kohustatud töötlema isikuandmeid Leedu Vabariigi õigusaktidega, mis reguleerivad veebimakseid ja raamatupidamist.

Teie isikuandmeid töödeldakse teenuse täiustamise ja toimivuse analüüsi eesmärgil:

Soovime, et meie elektroonikapoe lijarubai.lt kasutamine oleks Teile võimalikult lihtne ja mugav, seetõttu viime läbi oma tegevuse pideva analüüsi, mille käigus analüüsime ja töötleme Teie järgmisi isikuandmeid:

Ostude ajalugu;

Sirvimisajalugu meie elektroonilises poes;

maksete ajalugu;

Tagasiside ostetud toodete kohta;

Teie ja Meie vahelise suhtluse ajalugu, sealhulgas elektrooniline kirjavahetus.

Teie isikuandmeid töödeldakse üldiste ja isikupärastatud pakkumiste ning profiilide koostamise eesmärgil:

Meie poolt korraldatavate kaupade ja kampaaniate üldiste pakkumiste pakkumiseks töötleme teie järgmisi isikuandmeid:

nimi;

Telefoninumber;

E-posti aadress;

Saaja aadress;

Tarneviiside ajalugu.

Teil on igal ajal õigus keelduda meile oma isikuandmete töötlemisest. Saate keelduda oma isikuandmete töötlemisest ülalnimetatud eesmärgil, esitades oma keeldumise kirjalikult aadressile info@lijameditsiiniriided.ee.

UAB Lija rūbai ei tööta andmekaitseametnikku. Kui teil on privaatsusega seotud küsimusi või muresid või soovite pärida meile usaldatud isikuandmete kohta, võtke ühendust UAB Lija rūbai-ga, võtke meiega otse ühendust e-posti aadressil info@lijameditsiiniriided.ee.

Sotsiaalsete võrgustike kasutamine

Kogu teie poolt sotsiaalmeedia kaudu edastatavat teavet (sh sõnumid, "Like", "Follow" kastide kasutamine ja muu suhtlus) kontrollib vastava sotsiaalvõrgustiku haldur.

Meie ettevõttel on hetkel konto sotsiaalvõrgustikus Facebook, mille privaatsuspoliitika leiate aadressilt https://www.facebook.com/privacy/explanation

Isikuandmete esitamine

Ostja kauba tellimisel tuleb märkida kauba kohaletoimetamiseks vajalikud ostja isikuandmed: ees-, perekonnanimi, aadress, kuhu kaup toimetatakse, telefoninumber, muud kohaletoimetamiseks vajalikud andmed. Ettevõte kinnitab, et selliseid andmeid kasutatakse eranditult kaupade tellimise ja kohaletoimetamise eesmärgil, kohustub seda teavet mitte avaldama kolmandatele isikutele, välja arvatud ettevõtte partneritele, kes osutavad kauba kohaletoimetamist või muid Ostja tellimuse esitamise või täitmisega seotud teenuseid. Kõik muud erandid Ostja isikuandmete avaldamisel kolmandatele isikutele lepitakse Ostjaga kõikidel juhtudel läbi. Kõigil muudel juhtudel võib Ostja mis tahes isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel.

Ostja kohustub kauba tellimisel kaitsma ja mitte kellelegi avaldama oma sisselogimisandmeid. Ühtlasi kinnitab Ostja, et on täisealine ja tal on õigus tellida kaupu ettevõtte kodulehelt. Juhul, kui Ostja avaldab oma sisselogimisandmed, on ettevõte vabastatud igasugusest sellega seotud vastutusest.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Ettevõtte kogutud isikuandmeid säilitatakse trükitud dokumentides ja/või ettevõtte infosüsteemides. Isikuandmeid töödeldakse mitte kauem, kui on vajalik andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks või mitte kauem, kui ostjad nõuavad ja õigusaktidega ette nähtud.

Kuigi ostja võib ostulepingu üles öelda, peab ettevõte jätkama ostja andmete säilitamist võimalike tulevaste nõuete või juriidiliste nõuete jaoks kuni andmete säilitamise tähtaegade lõppemiseni.

Küpsiste poliitika

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse teie seadmesse, kui külastate vastavat veebisaiti. Küpsised aitavad meil teie seadet ära tunda ning aitavad meil parandada meie veebisaidi funktsionaalsust ja muuta selle kasutamise lihtsamaks. Küpsised ei ole viirused. Küpsiste kasutamine on teie seadmetele ja neis sisalduvale teabele täiesti ohutu.

Kasutame küpsiseid, et parandada oma veebisaidi ja mobiilirakenduse funktsionaalsust ning hõlbustada nende kasutamist. Samuti kasutame küpsiseid selleks, et isikupärastada teie sirvimiskogemust ja teile kuvatavat sisu ning pakkuda teile asjakohaseid pakkumisi. Kasutame küpsiseid teie sirvimisajaloo analüüsimiseks ja neid andmeid selleks, et saaksite kasutada meie teenuseid statistilise analüüsi eesmärgil ning pakkuda teile kommerts- ja reklaamipakkumisi.

Meie veebisaiti külastavale kliendile esitatakse teatis küpsiste kasutamise kohta. Klõpsates inforeal nupul „NÕUSTU“, kinnitate oma nõusolekut ja lubate veebilehe halduril salvestada küpsiseid teie lõppseadmesse (arvutisse, tahvelarvutisse, nutitelefoni seadmesse jne). Samuti nõustute selle veebisaidi sirvimist jätkates ja olemasolevaid seadeid muutmata küpsiste kasutamisega.

Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid, kuid kui te ei nõustu küpsiste salvestamisega teie arvutisse või muusse lõppseadmesse, saate muuta oma veebibrauseri seadeid ja keelata kõik küpsised või lubada/keelata need ükshaaval. Pange tähele, et mõnel juhul võib see aeglustada teie Interneti-sirvimise kiirust, piirata teatud veebisaitide funktsionaalsust või blokeerida juurdepääsu veebisaidile.

Lõppsätted

Ettevõttele isikuandmete edastamisega nõustub ostja käesoleva privaatsuspoliitikaga, mõistab selle sätteid ja nõustub neid täitma.

Privaatsuspoliitika täiendused või muudatused jõustuvad nende avaldamise päevast, st nende veebisaidile https://lijameditsiiniriided.ee/et/ paigutamise päevast.